Wokół Skrzycznego, Beskid Śląski – jak mapa sztabowa

Wokół Skrzycznego, Beskid Śląski – jak mapa sztabowa Strona Główna

Skala 1: 25 000 (jak mapa sztabowa)
Format 67 cm x 98 cm
Wydanie I, 2017

Mapa Wokół Skrzycznego już dostępna w galileos.pl

Awers mapy zawiera opisy ze zdjęciami miejsc, które warto odwiedzić, ze szczególnym uwzględnieniem góry Skrzyczne. Na rewersie zamieszczono mapę z zaznaczonymi m.in. zabytkami, noclegami, bazą gastronomiczną, basenami, wyciągami narciarskimi. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych, łącznie z kilometrażem, przy szlakach pieszych podano również orientacyjny czas przejścia, co pozwala łatwiej zaplanować wycieczkę. W miejscowościach podano nazwy ulic. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m oraz cieniowania. Mapa posiada siatkę geograficzną opartą na elipsoidzie WGS 84, stosowaną w nawigacji.