Świętochłowice plan miasta

Świętochłowice plan miasta Strona Główna

Świętochłowice – plan miasta
Skala: 1 : 9 000
Format: 47 x 67 cm
Wydanie I, 2017

Plan Świętochłowic – skala 1: 9 000 ze spisem ulic. Plan aktualizowany w terenie. Na planie zaznaczono między innymi rodzaje nawierzchni dróg, szkoły, numeracje posesji. Plan obejmuje miasto w granicach administracyjnych.

Na drugiej stronie mapa szlaków tematycznych aglomeracji śląskiej w skali 1:200000 wraz z wykazem atrakcji.

Świętochłowice plan miasta w galileos.pl