Gliwice – plan miasta

Gliwice – plan miasta Strona Główna

Skala 1 : 20 000
Wydanie I, 2017
Format 98 x 67 cm

Jest to mapa dwustronna. Na awersie mapy – najważniejsze informacje o mieście z jego historią i komunikacją oraz opisy wszystkich atrakcyjnych miejsc w Gliwicach, zilustrowanych fotografiami. Druga strona to plan Gliwic w skali 1 : 20 000, wraz ze spisem ulic i powiększonym centrum miasta.

Wersja papierowa planu Gliwic trafi do sprzedaży 28.04.2017.