Bieszczady – Cisna i okolice

Bieszczady – Cisna i okolice Strona Główna

Skala: 1 : 25 000  (jak mapa sztabowa)
Wydanie I, rok 2022

Obszar mapy to: Jabłonki, Zatwarnica, Łopienka, Wetlina, Balnica. W jej centralnej części jest miejscowość Cisna. Mapa zawiera wszelkie informacje pozwalające łatwiej zaplanować wycieczkę – trasy rowerowe, szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne z podaniem ich długości i czasów przejść. Siatka geograficzna oparta jest na elipsoidzie WGS 84 stosowanej
w nawigacji. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu 10 m. Na mapach KaMap/SeeMap, mapach do LocusPro i mapach cyfrowych .png zastosowano nowatorskie cieniowanie, co pozwoliło uwypuklić atrakcyjność form terenowych.

Mapę można zakupić na galileos.pl

Zobacz także: