Babia Góra – Zawoja, BgPN

Babia Góra – Zawoja, BgPN Strona Główna

Skala: 1 : 30 000,
Wydanie I, 2021 rok

Dwustronna mapa obejmująca swym zasięgiem obszar Beskidu Makowskiego oraz Beskidu Żywieckiego wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Na mapie umieszczono czasy przejścia szlaków.

Więcej na galileos.pl

Zobacz także: